Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Artyku?y
PDF Drukuj Email
piątek, 29 stycznia 2010 11:19

archeW pocie czo?a, z nadludzk? wr?cz wytrwa?o?ci?, przedziera si? przez ciemne zau?ki zniszczonej ?wi?tyni. Za plecami s?yszy oddech wroga, a grudki wilgotnej ziemi przylegaj? do ubrania, gdy schylony pokonuje ostatni etap swej w?drwki. Na ko?cu korytarza, ktrym si? przemieszcza, w kr?gu ?wiat?a p?yn?cego z otworu ?wi?tyni stoi skrzynia wype?niona po brzegi skarbami ostatniego w?adcy krlestwa Inkw. Za ni?, w ukryciu czyha nieprzyjaciel. Nieprzypadkowo jednak nasz dzielny Indiana Jones ma przy boku sztylet i kawa?ek skradzionego, ?elaznego pr?ta, ktry u?yty zostanie jako lanca


Czytaj 2 komentarzy... >>
Więcej…
 
ASG, Czyli Nie Tylko Zabawa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rufny   
poniedziałek, 02 listopada 2009 20:57

asg99Na pocz?tek trzeba wyja?ni? co to takiego ASG, zacznijmy wi?c mo?e od historii. ASG (czyli Air Soft Guns) nie jest tylko zabaw? w ?o?nierza wymy?lon? jako niebrudz?cy ubra? paintball. Korzenie tego sportu si?gaj? II Wojny ?wiatowej, a dok?adniej okresu tu? po jej zako?czeniu. Traktat pokojowy wprowadzi? m.in. do?? rygorystyczne ograniczenia militarne dla Japonii. Kraj ten nie mg? ju? d?u?ej posiada? du?ej ilo?ci broni palnej, w szczeglno?ci za? broni maszynowej. Wtedy to w?a?nie stworzono pierwsze karabiny ASG przeznaczone dla wojska japo?skiego w celach ?wiczebnych.


Czytaj 21 komentarzy... >>
Więcej…
 
Rozwijaj si? emocjonalnie i spo?ecznie poprzez CZYTANIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez EWA   
poniedziałek, 02 listopada 2009 20:40

czytanieWzbogaca s?ownictwo, rozwija wyobra?ni?, ?wiczy pami?? i koncentracj? to powszechnie znane zalety czytania. Z tego wzgl?du wa?ne jest, aby z czytaniem oswaja? dzieci ju? od najm?odszych lat, gdy? umiej?tno?? czytania ze zrozumieniem to podstawa p?niejszego powodzenia w szkole i ?yciu. Wystarczy czyta? dziecku przynajmniej 20 minut dziennie, aby zauwa?y? rezultaty w rozwoju.


Czytaj 3 komentarzy... >>
Więcej…
 
Kiedy Krakus zawstydza Pil?nianina PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta_89   
poniedziałek, 02 listopada 2009 17:15

zenadaAula Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, wyk?ad monograficzny. Szacowna pani doktor w pewnym momencie mwi: Teraz chcia?abym przytoczy? Pa?stwu s?owa Sebastiana Petrycego z Pilzna, wybitnego t?umacza dzie? Arystotelesa. W tym momencie wyk?adowczyni przytacza s?owa Petrycego, a ?widruj?ce spojrzenia du?ej cz??ci studentw kieruj? si? w moj? stron?. Pi?? lat znajomo?ci robi swoje.


Czytaj 3 komentarzy... >>
Więcej…
 
Nordic Walking PDF Drukuj Email
Wpisany przez madziek   
czwartek, 22 października 2009 20:02

nordic1

Nordic Walking to forma rekreacji polegaj?ca na dynamicznym marszu przy u?yciu kijkw, ale przede wszystkim jest to wspania?y sposb na poprawienie i utrzymanie kondycji fizycznej, stanu zdrowia oraz pogody ducha. Za kolebk? Nordic Walking uznaje si? Finlandi?, gdzie latach 20-tych XX wieku powsta? w odpowiedzi na brak pomys?u na trening letni dla narciarzy biegowych. Obecnie ze wzgl?du na swoje liczne walory Nordic Walking zalecany jest jako forma aktywno?ci fizycznej dla ka?dego. Mo?na j? uprawia? bez wzgl?du na wiek, wag?, sprawno?? fizyczn?, por? roku jak i teren. Rwnie dobrze sprawdza si? w mie?cie, parku, jak i w lesie, w grach czy nad morzem. Kiedy tylko mamy ochot? si?gamy po kijki i ruszamy przed siebie, nie potrzeba nic wi?cej.


Czytaj 6 komentarzy... >>
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następny > Ostatnie >>

Strona 2 z 3

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com