Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
ASG, Czyli Nie Tylko Zabawa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rufny   
poniedziałek, 02 listopada 2009 20:57

asg99Na pocz?tek trzeba wyja?ni? co to takiego ASG, zacznijmy wi?c mo?e od historii. ASG (czyli Air Soft Guns) nie jest tylko zabaw? w ?o?nierza wymy?lon? jako niebrudz?cy ubra? paintball. Korzenie tego sportu si?gaj? II Wojny ?wiatowej, a dok?adniej okresu tu? po jej zako?czeniu. Traktat pokojowy wprowadzi? m.in. do?? rygorystyczne ograniczenia militarne dla Japonii. Kraj ten nie mg? ju? d?u?ej posiada? du?ej ilo?ci broni palnej, w szczeglno?ci za? broni maszynowej. Wtedy to w?a?nie stworzono pierwsze karabiny ASG przeznaczone dla wojska japo?skiego w celach ?wiczebnych.

Ma?o kto zdaje sobie spraw? z tego, ?e w dzisiejszych czasach bro? airsoftowa cieszy si? du?ym szacunkiem w sferach wojskowych. Dla przyk?adu, firma Systema" podj??a si? zadania produkowania takich replik specjalnie do ?wicze? wojskowych. Zapewnia to m.in. zmniejszenie kosztw oraz wprowadzanie nowych elementw ?wicze? dla ?o?nierzy.

Z czasem jednak ASG wysz?o poza granice jednostek wojskowych i trafi?o do ludzi fascynuj?cych si? militariami oraz sportem, mo?na powiedzie? ekstremalnym. Par? s?w na temat dzisiejszego obrazu tego sportu. ASG jak ka?de inne hobby wymaga pewnego wk?adu pieni??nego, lecz nie s? to sumy nie wiadomo jak wysokie. Podstawowy ekwipunek to odpowiednie umundurowanie, ochrona twarzy (oczu w szczeglno?ci) oraz oczywi?cie airsoftowa replika broni. Repliki produkowane s? w skali 1:1. Wszystkie s? odwzorowaniem prawdziwej broni, a wi?kszo?? z nich nie r?ni si? praktycznie niczym (pod wzgl?dem wizualnym) od prawdziwych karabinw. Repliki dziel? si? zasadniczo na trzy g?wne typy: repliki o nap?dzie spr??ynowym, elektrycznym oraz gazowym (kulk? nap?dza spr??ony greengas"). Istnieje mo?liwo?? modernizowania swoich replik poprzez wymienianie cz??ci tzw. gearboxa czyli mechanizmu nap?dzaj?cego kulki, czy nowych luf; dzia?ania te mog? w znacznym stopniu poprawi? celno?? naszej broni. Lepsze wyniki mo?e rwnie? zapewni? szereg r?nego rodzaju urz?dze?, ktre mo?emy zainstalowa? w karabinie np. luneta snajperska czy dalmierz laserowy. Amunicj?, ktr? pos?uguj? si? gracze ASG s? kompozytowe kulki kaliber 6mm o wadze od 0.20g do 0.34g. Waga kulki dobierana jest w zale?no?ci od mocy i rodzaju danej repliki.

Oprcz zabawy we w?asnej grupie organizowane s? rwnie? przeznaczone dla wi?kszej ilo?ci osb zgrupowania ASG, popularnie zwane eventami. Zazwyczaj odtwarzane s? wtedy fikcyjne b?d? historyczne operacje militarne. Niektre zloty organizowane s? z wielkim rozmachem. Cz?sto bywa, ?e w imprezach ASG bior? udzia? prawdziwe wojskowe pojazdy jak na przyk?ad wozy pancerne czy opancerzone amfibie. Zdarzy?o si? nawet, ?e w czasie imprezy niespodziewanie nast?pi? zrzut spadochroniarzy, ktrymi byli gracze ASG maj?cy licencje skoczkw spadochronowych. Wszystko to po to by nada? naszej zabawie jeszcze wi?kszego realizmu.

Kilka filmikw z samych akcji:

Airsoft Guns kliknij by obejrze? film klasyka: Irene III kliknij by obejrze? film czeski reporta? - dobrze pokazuje  mo?liwo?ci airsoftu kliknij by obejrze? film

ASG pozwala na chwil? poczu? co to jest adrenalina; jest to niew?tpliwie rwnie? ?wietna forma relaksu i ucieczki od codzienno?ci. Przez jeden dzie? ka?dy z nas mo?e poczu? si? jak prawdziwy ?o?nierz na froncie przebijaj?cy si? pod ostrza?em wroga by wykona? rozkaz dowdcy. Warto w tymi miejscu zaznaczy?, ?e ASG jest sportem, w ktrym bior? udzia? bardzo r?ni ludzie zr?nicowani rwnie? pod wzgl?dem wykonywanych zawodw zdarza si? spotka? dyrektorw bankw, a czasem nawet osoby duchowne.

Air Soft jest sportem niew?tpliwie godnym polecenia ka?demu. Je?li tylko masz uko?czone 18 lat, troch? pieni?dzy w portfelu i chcia?by? poczu? si? jak prawdziwy ?o?nierz jest to sport dla Ciebie.

Komentarze

avatar KOBAS
0
 
 
Czy, ktry? z Was ma chocia? wojo sko?czone???
I na co Wam si? to przyda kaleki???
Pozdro!!!
avatar Psycho
0
 
 
1) Tak - a reszta nie ma bo nie musi.
Zreszt? jaki to ma zwi?zek?

2) Nie rozumiem drugi raz Twoich pyta?. Pytasz na co nam si? hobby przyda? Muhahahhaa

Pozdro2
avatar KOBAS
0
 
 
1) Gratuluj? - ja te?
A taki, ?e b?a?nicie si? (pewnie ty po 1-3 miesi?cznej unitarce jeste? trenerem harcerzykw???) a mo?e szkolicie si? z filmikw??? hehehe
2) Muhahahhaa - ?mieszne - zazwyczaj hobby jest interesuj?ce i rozwijaj?ce, a wy w czym si? rozwijacie??? Checie Osamy bin Ladena szuka? czy mo?e wolicie by? tymi z?ymi???
Pozdro2
avatar Aneta
0
 
 
2) Tak, szczeglnie zbieranie znaczkw :D
avatar Donia
0
 
 
widz?, ?e kolega to taki ma?y "negat" a co ty takiego pozytywnego zrobi?e??????????????
czym si? wykaza?e???
avatar KOBAS
0
 
 
Pytasz co ja pozytywnego zrobi?em??? hehehe... oj malutka... nawet sobie nie wyobra?asz.
avatar Sasza Smirnoff
0
 
 
Jak nie wiesz o co chodzi t ie komentuj..
avatar KOBAS
0
 
 
Ja nie wiem o co chodzi??? hehehe wiem wiem i to du?o wiem, ale nie na temat plastikowych kulek i pistolecikw hehehe
avatar Sasza Smirnoff
0
 
 
TO jestem ciekawy bardzo na jaki temat tak du?o wiesz??pochwalisz sie nam??a jak nic o kuleczkach nie wiesz to jaki jest sens twojej wypowiedzi??
avatar Czysta
0
 
 
czlowieku jak nie wiesz o co chodzi to nic lepiej nie pisz . jedni biegaja po lesie i sie fajnie bawia a inni chodza na mecz to hobby ....
avatar KOBAS
0
 
 
hehehehhehe czytaj wy?ej.
avatar Jacek
0
 
 
Zarejestruj si? na forum dyskusyjnym Kobas. Jestem ciekawy czy ktra? z Twich wypowiedzi ujrzy ?wiat?o dzienne, bo w przeciwie?stwie do komentarzy tutaj, forum ma regulami i nakaz wypowiadania si? sk?adnie i kulturalnie. Jestem ciekawy czy tak te? potrafisz.
avatar KOBAS
0
 
 
I co??? Czyli ?e je?li na forum nie b?d? s?odzi? i chwali? to b?d? moje komentarze usuwane??? A co z moj? sk?adni???? Co? nie tak???
avatar Bowel
0
 
 
No i sie zaczelo :D z glupimi komentami :D
avatar Zem
0
 
 
Bo sposb na kogo? takiego jak KOBAS jest prosty - NIE REAGUJ NIE ODPISUJ NA JEGO PRZEMY?LENIA ?YCIOWE NIECH GADA DO SIEBIE PRZESTANIE UWIERZCIE :)
avatar KOBAS
0
 
 
Zgadzam si? :) Tym bardziej ?e nawet w realu nikt nikomu nie zwrci uwagi bo si? nie znamy hehehe
W sumie bywam w Pil?nie codziennie i rodzina moja pochodzi z Pilzna.
Zem... i tak zobaczysz, ?e na ka?d? moj? negatywn? uwag? ka?dy zareaguje bo przecie? jak nie s?odzisz i nie chwalisz to jeste? z?y i w ogle nie mo?na mie? w?asnego zdania.
Pozdro!!!
avatar Jacek
0
 
 
Nikt nikomu zdania w?asnego nie zabrania wyra?a?.
Chodzi o to, ?e nie potrzebnie i nie sprawiedliwie obra?asz ludzi.
A to jest znaczna r?nica.
avatar KOBAS
0
 
 
A z reszt? jak ju? poczytacie moje odpowiedzi to redaktorze naczelnie ... (nie wa?ne) USU? MOJE WYPOWIEDZI BO NIE PASUJ? DO TEGO S?ODKIEGO I W?A??CEGO W D... (wyra?am si? kulturnie panie Jacku) REPORTA?U.
POZDRO !!!
avatar Mawgan
0
 
 
Witam,

Nikogo wypowiedzi nie b?d? usuwane, dopki ra??co nie przesadzi. Granice trzeba jakie? mie?.
To czy autor wypowiedzi kogo? obra?a czy nie to jest tylko i wy??cznie jego poziom lub cel.
Nikt z redakcji nie b?dzie interweniowa?, czy zajmowa? jakie? stanowisko.

Prosz? jedynie ?eby?cie si? szanowali.
Na prawd? na luzie mo?na swoje my?li wyrazi? nie obra?aj?c nikogo przy tym bo i po co.
avatar Kolega Kondzia:)
0
 
 
Po co dyskutujecie z ba?wanem, skoro jego jedynym zamierzeniem jest szydzenie z Was i tego co robicie? Piszesz, ?e jak kto? nie s?odzi i nie pisze ?adnie to jest z?y? Nie. Mylisz si? p?inteligenty cz?owieku. Krytyka, pod warunkiem, ?e jest konstruktywna mo?e wnie?? co? pozytywnego. Twoja, maj?ca jedynie za zadanie besztanie ka?dego i wyszydzanie nie wnosi niczego. Sam nie dzia?am w tej grupie. Jestem z D?bicy, ale znam osobi?cie Mawgana. Wiem, ?e to cz?owiek, ktry robi wszystko z zaanga?owaniem. Stworzy? grup?, znalaz? ch?tnych i przynajmniej maj? zaj?cie. Tobie jak si? nie podoba to po prostu si? nie wypowiadaj, zw?aszcza w momencie, keidy jedyn? wiedz? na temat ASG posiad?e? czytaj?c tekt tutaj. W realu pewnie masz 16 lat, wielkiego pryszcza pod nosem, i masz jeszcze polucje nocne. Ja wiem, ?e internet jest ?wietnym miejscem na wy?adowywanie swoich frustracji i pretensji o to, ?e tata bi? Ci? od ma?ego ale daruj sobie przynajmniej nabijanie si? bez podstaw z innych. Teraz napiszesz, ?e ja szydz? z Ciebie - tak ale mam podstawy. Je?li nie wiesz o czym mwie to poczytaj sobie wszystkie swoje wypociny. A teraz czekam na ci?t? ripost? z twojej strony...
avatar nick
0
 
 
kolego powy?ej... zszed?e? w?a?nie poni?ej poziomu u?ytkownika KOBAS
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com