Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Co i jak. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
czwartek, 30 września 2010 14:55

epdiagramsmallCiesz? si?, ?e wielu z Was pyta i zastanawia si?, czemu nie ma cz?stych aktualizacji portalu.

Przeczytaj prosz? ten artyku? do ko?ca, poniewa? wyja?nia on w ca?ej swej rozci?g?o?ci idee e-pilzno.com i dostarczy Wam drodzy czytelnicy wielu ciekawych informacji.

E-pilzno.com nie jest portalem informacyjnym, ktry zrzesza sta?ych redaktorw w celu zaspokojenia ciekawo?ci czytelnikw w zamian za jakiekolwiek wynagrodzenie. Chcia?bym, ?eby tak by?o nawet w formie wolontariatu, ale do tego portal musi poczeka? na w?a?ciwsze dla siebie czasy, bo innego rozwi?zania nie ma skoro nikt nie pisze.

Artyku?y b?d? i s? publikowane, jak i ciekawostki r?nego typu. Takie teksty b?d? pojawia? si? za ka?dym razem, kiedy czytelnicy wy?l? co? na portal ciekawego i b?d? chcieli tym samym uczestniczy? w kreacji wsplnej przestrzeni personalnie lub anonimowo.

Czasem pojawiaj? si? teksty, bo kto? co? przy?le lub sam co? napisz? dla czytelnikw.

Nie mniej jednak to jest dodatek do g?wnej idei portalu.

G?wnym celem jest stworzenie i promocja platformy, ktra b?dzie tworzy? r?nego rodzaju projekty. Wdra?a? pomys?y w ?ycie na ile b?dziemy w stanie je realizowa? z naszej pozycji, wspiera? i promowa? pomys?y tych, ktrzy b?d? chcieli wykorzysta? nas do realizacji swoich zamierze?.

Poni?szy diagram obrazuje jak to w praktyce wygl?da.

Nasza platforma chce skupia? wok? siebie ciekawe pomys?y i pomaga? im, a je?li to mo?liwe zach?ca? ludzi z nimi zwi?zanych do wzajemnego wsparcia. To mog? by? nasze pomys?y i realizacje, ale tak?e zwyk?a promocja. Moim marzeniem jest ?eby z czasem zg?asza?y si? grupki ludzi, ktrzy odwa?? si? wyj?? z ukrycia i powiedz?: Mamy fajny pomys? chcieliby?my, ?eby si? kiedy? urzeczywistni?, a my odpowiemy: Spotkajmy si?, zbierzmy wszystko do kupy i zaczniemy to pcha? do przodu razem.

Mo?na spokojnie opracowywa? wsplnie plany, ktre by? mo?e teraz s? ci??kie do realizacji, ale we w?a?ciwszych dla nich czasach b?d? realne.

Zach?cam nauczycieli, Dom Kultury, Urz?d Miasta, czytelnikw, rzemie?lnikw do wsp?pracy i nie ogl?dania si? na interesy tylko wsplne mo?liwo?ci.

Mo?e naiwnym jest my?le?, ?e prze?amiemy kiedy? zasad? - ?e je?li JA czego? nie zrobi?em tylko kto? inny co? dobrego to nie wespr? tego ca?? moc? bo to nie mj interes - ale wolimy by? naiwni i ci?gle prbowa? ni? narzeka? ca?e ?ycie. Inne miasta zaczynaj? to widzie?. Mielec i Jas?o wsp?pracowa?y z nami przy promocji imprez. Dlaczego u nas tego nie ma?

Zach?cam grafikw, programistw, flashowcw do wsp?pracy technicznej. Jest wiele genialnych pomys?w, ale nie starczy mi czasu ?eby nauczy? si? wszystkiego w pojedynk?.

To jest platforma, ktr? sam stworzy?em, ale odda?em j? ju? dawno ca?ej naszej gminie.

Przekonany jestem, ?e tylko kwesti? czasu jest to jak bardzo zaskoczy Was rozwj i kszta?t portalu. Dlatego dzi?kuj? ju? teraz tym, ktrzy s? przy nas ca?y czas, nie krytykuj? po pr?nicy oraz tym, ktrzy b?d? chcieli po prostu z nami by?.

Nie bjcie si? pisa? do nas o tym, co my?licie na temat tego wszystkiego, co si? u nas dzieje!

Kreujcie, my?lcie i bawcie si? dobrze : )

Pozdrowienia

Konrad Niegowski

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com