Cele portalu Drukuj
Wpisany przez Mawgan   
czwartek, 10 września 2009 13:26

Portal e-pilzno.com ma na celu:

1. Promowa? nasze miasto nie tylko w Polsce, ale i na ?wiecie poprzez podejmowanie aktywnych dzia?a? w przestrzeni wirtualnej.

2. Pomaga? ka?demu, kto ma ciekawe pomys?y zwi?zane z rozwojem rzeczywisto?ci witualnej portalu, jak i urozmaiceniem tego, co si? dzieje wok? nas.

3. Edukowa? poprzez tre??.

4. Podnie?? poziom kulturalny miasta.

5. Podtrzymywa? i wspiera? partnerstwo z innymi miastami poprzez obustronn? wsp?prac?.

6. Promowa? firmy i przedsi?wzi?cia zwi?zane z naszym regionem.

7. Poszerza? wiedz? mieszka?cw na temat w?asnego miasta i jego historii.

8. Da? mo?liwo?? internautom na kreowanie wsplnie portalu.

Powy?szy diagram przedstawia symbolicznie jak dzia?amy. Wspieramy lub tworzymy nowe projekty dla dobra publicznego naszego miasta. Do??czcie si? do nas, a b?dziemy mogli robi? du?o wi?cej!

Dalsze informacje:

Redaktor naczelny:
Konrad "Mawgan" Niegowski

Redaktorzy:
Poszukujemy sta?ych redaktorw.
Artyku?y nadsy?ane s? inicjatyw? i zaang?owaniem czytelnikw.