Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Nasze dzia?ania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
wtorek, 27 października 2009 19:31

Utworzyli?my PIL?NIE?SK? GRUP? ROWEROW? (PGR) , ktra ma na celu promowanie roweru jako alternatywny ?rodek transportu, zdrowy tryb ?ycia oraz organizowanie rozwojowych form sp?dzania wolnego czasu. (link do forum)

Patronat medialny wydarzenia muzycznego ZION DAYS, ktre mieli?my przyjemno?? go?ci? w Pil?nie wraz ze znakomitymi go??mi.

Zorganizowali?my KLUB MI?O?NIKW FANTASTYKI do ktrego ka?dy mo?e zapisa? si? zupe?nie bezp?atnie. Klub ma charakter dyskusyjno-prelekcyjny. Edukacyjno-rozrywkowe cotygodniowe spotkania stanowi? nie tylko ciekawy sposb sp?dzania wolnego czasu, ale i te? kszta?c? w zakresie oglno poj?tej fantastyki. Aby uzyska? wi?cej informacji zapraszamy do dzia?u Klubu Fantastyki na naszym portalu, mo?na rwnie? kontaktowa? si? bezpo?rednio z redakcj?.

Odby? si? pierwszy KONKURS FILMOWY z nagrodami w ktrym mogli wzi?? udzia? u?ytkownicy forum dyskusyjnego. Celem konkursu by?o odgadni?cie jedenastu tytu?w filmw na podstawie pojedynczych kadrw. Zwyci?zc? w drodze losowania zosta? "Draxus" udzielaj?c prawid?owych odpowiedzi.

Nadszed? rwnie? moment, w ktrym portal otrzyma? propozycj? PATRONATU MEDIALNEGO koncertu THE DREADNOUGHTS (Piraci z Vancouver - Canada). Koncert odby? si? w Mielcu i wchodzi? w tras? koncertow? podczas ktrej zesp? zagra? mi?dzy innymi na Woodstock'u 2010r. Pozdrawiamy wszystkich, ktrzy si? dobrze bawili!

Wspieranie i patronat medialny serii koncertw "podziemia": PODZIEMNY ATAK odbywaj?cych si? w Pil?nie.
(link do strony)

Kolejny konkurs to KONKURS KOMIKSOWY z nagrodami w ktrym mogli wzi?? udzia? wszyscy czytelnicy portalu bez wyj?tkw. W drodze losowania zwyci??y? "Kwik" otrzymuj?c nagrod?.

Wspieranie rozwoju grupySPECIAL FORCES zajmuj?cej si? Airsoftem. Tworzenie tego typu grup ktre umo?liwiaj? ka?demu na alternatywn? form? sp?dzania wolnego czasu jest warta ka?ej pomocy!

 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com