Czy wiesz, ?e? #2 Drukuj
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

W 1372 roku w Pil?nie zosta? podpisany dokument ustanawiaj?cy za?o?enie miasta D?bicy na prawie niemieckim.