Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Czy wiesz, ?e? #3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Znacz?cy upadek dawnej ?wietno?ci i znaczenia Pilzna rozpocz?? si? w po?owie XVII wieku. Do tego czasu Pilzno mimo kl?sk ?ywio?owych oraz maj?cych miejsce co jaki? czas najazdw wojsk tatarskich, mongolskich, w?gierskich oraz szwedzkich, pr??nie si? rozwija?o i posiada?o du?e znacznie w regionie. Dopiero najazd z 1657 roku (okres tzw. Potopu Szwedzkiego) bardzo mocno dotkn?? miasto, ktre w jego wyniku utraci?o swoje dawne znaczenie.

 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com