Czy wiesz, ?e? #3 Drukuj
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Znacz?cy upadek dawnej ?wietno?ci i znaczenia Pilzna rozpocz?? si? w po?owie XVII wieku. Do tego czasu Pilzno mimo kl?sk ?ywio?owych oraz maj?cych miejsce co jaki? czas najazdw wojsk tatarskich, mongolskich, w?gierskich oraz szwedzkich, pr??nie si? rozwija?o i posiada?o du?e znacznie w regionie. Dopiero najazd z 1657 roku (okres tzw. Potopu Szwedzkiego) bardzo mocno dotkn?? miasto, ktre w jego wyniku utraci?o swoje dawne znaczenie.