Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Czeski Sen PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
niedziela, 06 września 2009 21:25

Cho? dokument realizacji Vta Kluska i Filipa Remunda pt. Czeski sen (czes. ?esk sen) nie nale?y do najnowszych, to warto jednak o nim napisa? w?a?nie teraz. Dlaczego? Cho?by dlatego, ?e od pewnego czasu jest on dost?pny na serwisie YouTube w wersji z polskim lektorem.

Czeski sen to nazwa niesamowitego przedsi?wzi?cia dwch studentw akademii filmowej, ktre polega?o na otwarcia nowego, wysoce konkurencyjnego w stosunku do istniej?cych ju? gigantw handlowych, supermarketu w praskiej dzielnicy Let?any.

Bohaterowie dokumentu zorganizowali pot??n? kampani? reklamow? og?aszaj?c?, ?e w danym dniu zostanie otwarty nowy supermarket. W filmie pokazany jest ca?y mechanizm promocji oraz reakcje ludzi. Nic w tym mo?e niezwyk?ego poza tym, ?e w supermarket jest zupe?n? fikcj?, a ca?a akcja zosta?a sfingowana!

Sami obejrzyjcie i powiedzcie, jak si? Wam podoba.

Na temat filmu porozmawiam ch?tnie w komentarzach, bo film lepiej ogl?da si? "na czysto".

Komentarze

avatar Robert
0
 
 
Brawo za odwag?!
Ja bym si? chyba ba? zrobi? tego tak? akcj? ludziom na tak du?? skal?.
No ale jednak kilka osb wyci?gn??o z tego prawid?ow? lekcj? :-)
Kto? zna tego typu filmiki jeszcze ?
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com