Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
2012 - zwiastun filmu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
piątek, 23 października 2009 19:06
Czy g?o?ny film o g?o?nej sprawie, oka?e si? kolejnym sukcesem kinowym?
Oby tak by?o. Ja niestety mam wra?enie, ?e to b?dzie kolejny film w ktrym nawet w obliczu globalnego kataklizmu amerykanie b?d? przywdcami niewiele maj?cego do powiedzenia globu i to USA b?dzie we wszystkim decyzyjne.
Taki obraz widzimy zawsze w filmach katastroficznych, wi?c nie ma co si? ?udzi?, ?e tu b?dzie inaczej.
Film ma by? przyjemny dla oka, nastawiony na szczeg?y efektw specjalnych. St?d te? w?tpi? czy zach?ta o dowiedzeniu si? wi?cej na temat roku 2012 pokryje si? z prawd? i nie oka?e si? zwyk?ym marketingiem. Mo?emy zapomnie? o pojawieniu si? w?tkw prywatnych badaczy sprawy i dziej?cych si? od lat r?nych sytuacji. Po obejrzeniu filmu tradycyjnie zapraszam do dyskusji tu lub na forum.

Komentarze

avatar pmfull
0
 
 
A c? to za awersja do naszych sojusznikw ??!! (?art) ;)
Film to kolejna produkcja w wi?kszo?ci wykonana w
"Blue boxie" , bez szokuj?cego scenariusza i z miern? gr? aktorsk?
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com