Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internaut體 w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownik體 b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wsp髄n? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pom骳!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
poniedzia艂ek, 11 stycznia 2010 15:16
Czy?by 2010rok okaza? si? rokiem filmowych hit體?
Czekaj?c na Avatara w kinie pojawi?a si? seria zwiastun體, kt髍e nie przejd? bez wi?kszego echa ko?o kinomaniaka!
"Clash of the Titans" Starcie Tytan體 to remake filmowej wersji z 1981r.
Mo?emy spodziewa? si? wspania?ego widowiska przygotowanego przez czterech re?yser體: Louis Leterrier, Terry Needham, Andy Madden, William Booker.
Sam Worthington r體nie? ma chyba najlepszy okres filmowej kariery. Wcze?niej ma?o popularny aktor nie rzucaj?cy si? nikomu w oczy po najnowszym Terminatorze trafi? od razu do Avatara, a teraz widzimy go w kolejnej super roli.
Ci??ko chwali? dzie? przed zachodem s?o?ca, ale spodziewam si? rewelacyjnej ?cie?ki d?wi?kowej w wykonaniu Craiga Amstronga. Mi sceny bitew na pustyni przypominaj? stare dobre czasy Diablo II.
W kinach b?dziemy mieli mo?liwo?? film zobaczy? w kwietniu 2010roku. Tak wi?c szykujcie si?, bo czas p?ynie nie ub?aganie szybko!

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z kt髍ych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com