Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET

pilznoUrz?d Miejski w Pil?nie

ul. Rynek 6,39-220 Pilzno
tel.: (014)672 10 36 lub (014)6-807-720
fax: 672 24 91
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny pracy urz?du: poniedzia?ek-pi?tek: 7:30-15:30pilzno Ochotnicza Stra? Po?arna w Pil?nie

ul. W?gierska 30, 39-220 Pilzno
tel.: (014) 6-721-073
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.pilzno Dom Kultury

ul. W?gierska 30, 39-220 Pilzno
tel./fax: (0-14) 6-721-027
tel.: (0-14) 6-812-928 lub (0-14) 6-723-114
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.pilzno O?rodek Pomocy Spo?ecznej

ul. Rynek 33, 39-220 Pilzno
tel.: (0-14) 6-721-097 lub 6-807-729
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny pracy: poniedzia?ek-pi?tek: 7.30-15.30pilzno Gminne Centrum Informacji

ul. W?gierska 30, 39-220 Pilzno
tel.: (0-14) 6-722-749
Godziny pracy: poniedzia?ek-pi?tek: 9.00-19.00pilzno Miejski Zak?ad Komunalny "PILZNO" Sp. z o.o.

Strzegocice 72A 39-223 Strzegocice
tel.: (0-14) 6-815-788
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny pracy: poniedzia?ek-pi?tek: 7.00-15.00pilzno Miejski Zesp? Ekonomiczno-Administracyjny Szk? i Przedszkoli

ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno
tel./fax (0-14) 6-807-746
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny pracy: poniedzia?ek-pi?tek: 7.30-15.30pilzno Punkt Konsultacyjny Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych

ul. W?gierska 30, 39-220 Pilzno
tel.: (0-14) 6-722-749
Godziny pracy:
poniedzia?ek: 7.30-11.00
wtorek: 15.30-19.30 - dy?ur psychologa
?roda: 11.30-15.30

 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com