Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
hetman
PDF Drukuj Email
Wpisany przez EWA   
środa, 28 kwietnia 2010 10:35

hetmanSport szachowy w Pil?nie ma d?ug? tradycj?. W 1968 r. powsta? pierwszy klub skupiaj?cy mi?o?nikw gry w szachy. Szachy cieszy?y si? wwczas du?? popularno?ci?, a zawodnicy klubu odnosili liczne sukcesy w kraju i zagranic?. Niestety po d?ugim okresie ?wietno?ci dzia?alno?? szachowa w Pil?nie, z r?nych powodw usta?a na d?u?szy czas. Dopiero w 2004 r. wsp?twrcy sukcesw sprzed lat, dzi?ki przychylno?ci w?adz i mieszka?cw Pilzna, utworzyli dzia?aj?cy obecnie Gminny Klub Szachowy HETMAN.


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
Turniej szachowy w Pil?nie PDF Drukuj Email
Wpisany przez EWA   
środa, 26 maja 2010 13:20

szachyyyyW dniach 3-6 czerwca br., w Domu Kultury w Pil?nie rozgrywany b?dzie VI Turniej Szachowy o Puchar Firmy IT&S Omega Pilzno. ??czna pula nagrd sponsorowanych przez firm? IT&S Omega Pilzno wynosi 4000 z?. Patronat medialny nad turniejem obj??o czasopismo MAT. Turniej zg?oszony jest do oceny rankingowej FIDE. Istnieje mo?liwo?? uzyskania mi?dzynarodowego rankingu ELO.


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 


Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com