Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Historia miasta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
wtorek, 08 września 2009 12:20

Wiedza o historii, swoich korzeniach, przodkach czy pochodzeniu wzbogaca. Pilzno jako ma?e i spokojne miasteczko obecnie mia?o niegdy? znacz?c? rol? na naszych terenach. Na szcz??cie miasto zrodzi?o wielu badaczy i pasjonatw starych czasw, ktrzy wydali publikacje i ksi??ki na temat miejsca naszego zamieszkania. B?dziemy starali si? dzia? ten rozbudowywa? cho? nie b?dzie to ?atwe. Mamy jedynie nadziej?, ?e znajd? si? ch?tni pasjonaci, ktrzy b?d? ?wiadomi tego, ?e fakty historyczne publikowane na szersz? skal? wzbogacaj? i u?wiadamiaj? spo?eczno??. Mi?ej lektury!

W mrokach historii - Pilzno, osada i grd naszych przodkw.

 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com