Historia miasta Drukuj
Wpisany przez Mawgan   
wtorek, 08 września 2009 12:20

Wiedza o historii, swoich korzeniach, przodkach czy pochodzeniu wzbogaca. Pilzno jako ma?e i spokojne miasteczko obecnie mia?o niegdy? znacz?c? rol? na naszych terenach. Na szcz??cie miasto zrodzi?o wielu badaczy i pasjonatw starych czasw, ktrzy wydali publikacje i ksi??ki na temat miejsca naszego zamieszkania. B?dziemy starali si? dzia? ten rozbudowywa? cho? nie b?dzie to ?atwe. Mamy jedynie nadziej?, ?e znajd? si? ch?tni pasjonaci, ktrzy b?d? ?wiadomi tego, ?e fakty historyczne publikowane na szersz? skal? wzbogacaj? i u?wiadamiaj? spo?eczno??. Mi?ej lektury!

W mrokach historii - Pilzno, osada i grd naszych przodkw.