Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
e-pilzno.com
Co w Pil?nie si? dzieje?
Wpisany przez Mawgan   
sobota, 11 lutego 2012 19:58

Usprawnili?my boczny panel w ktrym umieszcza? b?dziemy wszelkie grupy i akcje o charakterze otwartym b?d?ce dowodem na to, ?e mo?na co? zdzia?a? u nas. W miar? mo?liwo?ci b?dziemy wspiera? ka?d? tak? inicjatyw?. E-pilzno.com jako platforma wspieraj?ca b?dzie rwnie? tworzy? kolejne pomys?y i zach?ca? ludzi do wi?kszej aktwno?ci. Bardzo prosimy o podsy?anie nam na skrzynk? pocztow? informacji o istniej?cych innych grupach do ktrych ka?dy mo?e si? zapisa? i sp?dzi? ciekawie czas. Dzi?ki takiej formie ludzie b?d? mogli przegl?dn?? co miasto ma do zaoferowania i wybra? to co lubi?. Nie chcemy mie? nic do czynienia z osobami ktre siedz?, narzekaj? i tylko anonimowo krytykuj?. Zapraszamy wszystkich do wsp?pracy z portalem i pomocy. ??czmy si? i razem dzia?ajmy. Tu powinna by? ca?a ekipa wspieraj?ca si? a nie tylko jedna osoba. Zach?caj te? znajomych by tu wpadali to nasza wsplna sprawa przecie?. PozdrawiaMY! :)


Czytaj 2 komentarzy... >>
 
Filmik promuj?cy Gmin? Pilzno
Wpisany przez Mawgan   
czwartek, 09 lutego 2012 18:18

gminaDla tych ktrzy jeszcze nie ogl?dali na youtubie filmiku promuj?cego Gmin? Pilzno zamieszczamy link. Ka?dy mo?e oceni? wed?ug w?asnego uznania.

Temat na forum: LINK

Filmik (18min.): LINK


Czytaj 0 komentarzy... >>
 
Warsztaty Filmowe
Wpisany przez Mawgan   
poniedziałek, 23 stycznia 2012 23:43
wolfDom Kultury w Pil?nie w ramach ferii zaprasza m?odzie? i doros?ych na:
Warsztaty Filmowe Prowadzone przez absolwentw Wy?szej Szko?y Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w ?odzi oraz za?o?yciela grupy filmowej Wolf Wojciecha Tomczyka.
W dniach 1-2 luty 2012 W godz. Od 8.00 do 14.00

W programie:
- scenopisarstwo struktura scenariusza filmowego
- elementy warsztatu re?ysera
- elementy pracy operatora filmowego
- warsztaty aktora - projekcje filmowe
(w przerwie kawa, herbata)
Zapisy w Domu Kultury w Pil?nie do dnia 20.01.2012. Liczba miejsc ograniczona
Koszt warsztatw od uczestnika 30 z?
WARSZTATY ODWO?ANE

Czytaj 1 komentarzy... >>
 
Czy wiesz, ?e? #10
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

W 1354 roku krl Kazimierz Wielki wyda? przywilej zezwalaj?cy na za?o?enie miasta Pilzna na prawie niemieckim, co uczyni?o miasto w?asno?ci? krlewsk?.

 
Informatyka Podkapracka - konkurs
Wpisany przez Mawgan   
poniedziałek, 18 lipca 2011 14:00
Na Podkarpaciu trwa rekrutacja do konkursu na najlepsze
prace dyplomowe z zakresu informatyki.


Do 30 pa?dziernika zdolni i ambitni absolwenci z Podkarpacia maj? szans? na zdobycie wymarzonej posady i atrakcyjnych nagrd. Wszystko to w ramach konkursu na najlepsze prace dyplomowe, ktrego organizatorem jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. W rywalizacji mog? wzi?? udzia? autorzy prac z zakresu technologii informatycznych.
Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następny > Ostatnie >>

Strona 3 z 12

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com