Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
e-pilzno.com
Mi?o?nicy tuningu spotkaj? si? w Ja?le
piątek, 03 września 2010 17:52

zlot_samochodowyW niedziel?, 12 wrze?nia na terenie boisk Zespo?u Szk? nr 3 i Zespo?u Szk? Budowlanych w Ja?le odb?dzie si? I Jasielski Zlot Samochodw Tuningowanych pod patronatem JKST. W Ja?le pojawi? si? nie tylko podkarpackie kluby samochodowe pojawi? si? wszyscy Ci, ktrych pasj? jest motoryzacja i tuning.


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
Wyniki konkursu Komiksowego
Wpisany przez Mawgan   
niedziela, 29 sierpnia 2010 12:01
kon

Z przyjemno?ci? og?aszamy wyniki konkursu komiksowego!

Zwyci?zc? zostaje >>> Kwik <<<
Gratulujemy i dzi?kujemy wszystkim zainteresowanym konkursem za nades?ane odpowiedzi!

Zwyci?zca otrzymuje koszulk? e-pilzno.com !

Poprawne odpowiedzi znajdziesz na naszym forum


Czytaj 0 komentarzy... >>
 
Czy wiesz, ?e? #9
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Pilzno le?a?o na wa?nych szlakach handlowych (m.in. ze ?l?ska na Ru?), dlatego jego rynek na pocz?tku pe?ni? funkcj? placu targowego.

 
Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011
Wpisany przez madziek   
piątek, 27 sierpnia 2010 00:16

gpDnia 1 wrze?nia w Pil?nie odb?dzie si? Wojewdzka Inauguracja Roku szkolnego 2010/2011 po??czona z d?ugo oczekiwanym otwarciem nowego budynku Gimnazjum przy ulicy Niepodleg?o?ci 1A.

Na tak wa?n? uroczysto?? przygotowywano si? ju? ca?y rok. W uroczysto?ci we?mie udzia? wielu znakomitych go?ci, przedstawiciele w?adz Pilzna, dyrektorzy szk?, nauczyciele, rodzice oraz przede wszystkim m?odzie? gimnazjum. Dla wszystkich b?dzie to podnios?y moment. Uroczysto?? otwarcia szko?y poprzedzona b?dzie Msz? ?wi?t? w Ko?ciele Parafialnym w Pil?nie.


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
Konkurs komiksowy !
Wpisany przez Mawgan   
poniedziałek, 09 sierpnia 2010 16:56

konkursOg?aszam drugi konkurs e-pilzno !

Tym razem co? dla czytelnikw komiksw ! ! !
Mo?e dzi?ki konkursowi cho? jedna osoba przypomni sobie o ?wiecie komiksw i zaciekawi si? tematem.

Konkurs skierowany jest do wszystkich bez wyj?tkw !


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następny > Ostatnie >>

Strona 6 z 12

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com