Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
e-pilzno.com
RZEPA
środa, 09 czerwca 2010 19:04

rzepaRzeszowski Przegl?d Autorski - Rze.P.A. - Wschodz?ce Gwiazdy

Organizatorzy zapraszaj? artystw z w?asnym programem autorskim do udzia?u w przegl?dzie obejmuj?cym swoim zasi?giem woj. Podkarpackie.

Rze.P.A. ma na celu wy?onienie wybitnych artystw w zakresie sceny muzycznej i kabaretowej.

Nagrod? g?wn? jest mo?liwo?? nagrania materia?u na p?yt? oraz promocja autorskiej twrczo?ci

w studiu Polskiego Radia Rzeszw.


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
Nowy miesi?cznik pil?nie?ski !
Wpisany przez Mawgan   
sobota, 05 czerwca 2010 08:15

gozdawa

Uwaga, uwaga! Od dzisiaj w pil?nie?skich kioskach mo?na naby? nowy miesi?cznik ziemi pil?nie?skiej "Gozdawa". Niebanalny pomys? na stworzenie nowego, ?wie?ego dostawcy informacji kulturalnych i edukacyjnych z naszego ukochanego miasteczka! Nie zdradzaj?c szczeg?w, zapraszam do nabycia pierwszego ciep?ego numeru oraz wyra?enia swojej opinii na forum. Znale?? w nim mo?na oko?o trzydziestu artyku?w dotycz?cych naszego regionu.
(kliknij na plakat)

Czytaj 0 komentarzy... >>
 
Turniej szachowy w Pil?nie
Wpisany przez EWA   
środa, 26 maja 2010 13:20

szachyyyyW dniach 3-6 czerwca br., w Domu Kultury w Pil?nie rozgrywany b?dzie VI Turniej Szachowy o Puchar Firmy IT&S Omega Pilzno. ??czna pula nagrd sponsorowanych przez firm? IT&S Omega Pilzno wynosi 4000 z?. Patronat medialny nad turniejem obj??o czasopismo MAT. Turniej zg?oszony jest do oceny rankingowej FIDE. Istnieje mo?liwo?? uzyskania mi?dzynarodowego rankingu ELO.


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
Ju? Nied?ugo Otwarcie Nowego Gimnazjum !
Wpisany przez madziek   
czwartek, 03 czerwca 2010 01:33

Spo?eczno?? gimnazjum w Pil?nie przygotowuje si? do uroczysto?ci otwarcia nowego budynku przy ul. Niepodleg?o?ci 1A, ktra odb?dzie si? 1 wrze?nia 2010r. B?dzie to wa?ny dzie? nie tylko dla Publicznego Gimnazjum, ale tak?e dla ca?ej pilzne?skiej spo?eczno?ci.


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
Marna pogoda
Wpisany przez Mawgan   
piątek, 21 maja 2010 16:55

Jak to mawiaj? pogoda taka, ?e tylko i?? i si? powiesi?, no albo upi?. Tymczasem nikt si? nie powiesi?, a w okolicznych knajpkach ludzi jak na naparstek. Wszyscy siedz? w pracy, potem prbuj?c such? nog? dotrze? do domw, chowaj? si? w domowym zaciszu przeczekuj?c t? ponur? pogod?. Ekipy stra?ackie nieustannie wyje?d?aj? do kolejnych akcji lub trzymaj? warty w zagro?onych miejscach.


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następny > Ostatnie >>

Strona 8 z 12

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com