Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
e-pilzno.com
Koncert charytatywny na rzecz Staszka Nogi z Lipin
Wpisany przez Mawgan   
środa, 23 maja 2012 14:45
Staszek ma 44 lat kochaj?c? ?on? i trjk? dzieci .
Od niedawna walczy z zaawansowan? chorob? nowotworow?. Cena leku ktry pozwoli uratowa? mu ?ycie to ponad 300 tysi?cy z?otych
Je?li nie jest ci Oboj?tny Jego los przyjd? i wspom? ten szczytny cel. Ca?y dochd z koncertu oraz zyski z baru i licytacji przeznaczone b?d? na jego leczenie . Mo?na wi?c pomc w r?noraki sposb . Niewa?ne czy pijesz piwo , kupujesz bilet lub bierzesz udzia? w licytacji i tak pomagasz !!!!!!!
Bilety w cenie 8 z? do nabycia bezpo?rednio przed koncertem.
staszek1
Staszek ma 44 lat, kochaj?c? ?on? i trjk? dzieci .
Od niedawna walczy z zaawansowan? chorob? nowotworow?. Cena leku ktry pozwoli uratowa? mu ?ycie to ponad 300 tysi?cy z?otych.

Je?li nie jest Ci oboj?tny jego los przyjd? i wspom? ten szczytny cel. Ca?y dochd z koncertu oraz zyski z baru i licytacji przeznaczone b?d? na jego leczenie. Mo?na wi?c pomc w r?noraki sposb. Niewa?ne czy pijesz piwo, kupujesz bilet lub bierzesz udzia? w licytacji i tak pomagasz!Bilety w cenie 8 z? do nabycia bezpo?rednio przed koncertem.
Zagraj?:
Structure-of-Emptiness
thrash metal - D?bica
OSC
folk - Dydnia
Tug Boat
vegetarian progresive nu metal - Jas?o
Transcendence
alternatywny rock - S?dziszw Ma?opolski


Czytaj 0 komentarzy... >>
 
MajMuza! - koncerty na "Sokole"!
Wpisany przez Mawgan   
wtorek, 08 maja 2012 16:34

mm_avat20 maja na naszym "Sokole" odb?dzie si? impreza Liceum dla m?odych - "MajMuza"! B?dzie to muzycznie zaplanowane popo?udnie, gdzie ka?dy znajdzie na pewno co? dla siebie. Jako gwiazda wieczoru zagra dobrze ju? znany zesp? lokalnej publiczno?ci "Walkiria". Wcze?niej us?ysze? b?dzie mo?na m.in. "Rozbujane Betoniary", "Czwart? Brygad? Rowerw Podwodnych" oraz "Punk Brothers". Impreza rozpocznie si? o godzinie 16:00, a zako?czy oko?o godziny 22:00. Motywem przewodnim b?dzie oczywi?cie muzyka, ale nie zabraknie rwnie? innych atrakcji takich jak liczne konkursy, catering czy pokazy ta?ca ognia. Jako pierwsi na scenie zaprezentuj? swoje umiej?tno?ci uczniowie ze Szko?y Muzycznej yamacha z Pilzna, a tu? po nich kilka utworw wykona grupa "Deep Sound" z miejscowego liceum.

Wst?p na imprez? oczywi?cie darmowy!
Link do Facebooka
Plakat informacyjny


Czytaj 0 komentarzy... >>
 
piątek, 02 marca 2012 01:58

plakat66mOd nowego roku szkolnego 2012/2013 w Publicznym Gimnazjum w Pil?nie planuje si? utworzenie, obok klasy oglnodost?pnej, klasy o profilu sportowym oraz z poszerzonym j?zykiem angielskim i niemieckim.

O przyj?cie do klasy sportowej mog? ubiega? si? kandydaci, ktrzy wykazuj? si? bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym badaniem lekarskim przeprowadzonym w gimnazjum oraz wyka?? si? umiej?tno?ciami sportowymi w te?cie sprawno?ciowym. Warunkiem b?dzie tak?e ocena zachowania co najmniej dobra na ?wiadectwie uko?czenia szko?y podstawowej, jak rwnie? pisemna zgoda rodzicw. Klasa ta b?dzie realizowa?, oprcz 4 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, sze?ciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pi?ki no?nej ch?opcw i pi?ki koszykowej dziewcz?t. W porozumieniu z KS Rzemie?lnik Pilzno m?odzie? b?dzie mog?a korzysta? z obiektw sportowych klubu oraz reprezentowa? szko?? i klub w rozgrywkach pi?karskich na odpowiednim szczeblu.


Czytaj 0 komentarzy... >>
Więcej…
 
Wpisany przez Mawgan   
poniedziałek, 09 kwietnia 2012 12:05
asg00

Tego jeszcze nie by?o!

Pil?nie?ska Grupa Airsoftowa "Special Forces" dzia?aj?ca na terenie naszej gminy od pi?ciu lat og?asza nabr w swoje szeregi. Tylko w tym sezonie b?d? mogli skorzysta? z okazji uczestniczenia w czym? na prawd? wyj?tkowym praktycznie wszyscy spe?niaj?cy podstawowe wymogi. Szczeg?owe informacje znajdziecie na forum dyskusyjnym lub kontaktuj?c si? pod numerem 503 166 863. Mo?ecie pyta? o wszystko w temacie ASG. Pomo?emy w zakresie kompletowania sprz?tu tak, aby ka?dy w tym sezonie mg? szybko wystartowa? i ?wietnie si? bawi?!


Czytaj 0 komentarzy... >>
 
Koncert z okazji Dnia Kobiet
Wpisany przez Mawgan   
poniedziałek, 13 lutego 2012 18:37

gminaDom Kultyry w Pil?nie zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet!

"Arie spod familoka" to najwi?ksze hity operetkowe w klimacie ?l?skiego humoru.

9 marzec 2012r. 19:30, bilety: 20z?

Temat na forum: LINK

Plakat informacyjny: LINK


Czytaj 0 komentarzy... >>
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następny > Ostatnie >>

Strona 2 z 12

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com