Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
19 Fina? WO?Pa w Pil?nie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
wtorek, 04 stycznia 2011 10:21

19 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy rozpocznie si? ju? 9 stycznia 2011r.! Zach?camy gor?co wszystkich do aktywnego wzi?cia udzia?u w akcji zbierania pieni?dzy na niezb?dny sprz?t medyczny dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Dom Kultury w Pil?nie jak co roku wspiera Orkiestr? organizuj?c w GOKu tego dnia liczne atrakcje oraz pomagaj?c w zbirkach.

Zapraszamy w celu uzyskania szczeg?owych informacji na stron?: http://wosp11.dkpilzno.pl

Dyskusja na forum: LINK

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com