Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
"Zion Days" w Pil?nie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
środa, 05 stycznia 2011 10:03
14 stycznia w pubie Atmosfera odb?dzie si? koncert pod has?em "Zion Days" na ktrym zaprezentuj? si? sk?ady zwi?zane z krakowskim Zion Studio.
Wyst?pi?: pochodz?cy z Ustrzykw Dolnych obecnie mieszkaj?cy w Krakowie Kamil ze sk?adu Prj.(Projekt), ktry promowa? b?dzie niedawno wydany drugi solowy album pt. "Rap m?odego pokolenia",Tomash z Rasta Squad, E40 Projekt czyli po??czone si?y krakowskich i d?bickich raperw ze sk?adw Sqn Clan(Dzikus) i K#16(Adero, Uebzon, EsCet) oraz Jahbestin czyli Webster i Ras P. za?o?yciele Zion Studio element Rasta Squadu graj?cy mieszank? rapu, reggae, ragga i funku dzia?aj?cy na scenie od 2000 r. i maj?cy na koncie wiele koncertw w Polsce i Wielkiej Brytanii.
O opraw? muzyczn? zadba jedna z legend polskiego dj-ingu DJ ?usto% ze sk?adu Decybel dzia?aj?cy na scenie ju? od 1997 r. Wyprodukowa? on uwa?any za klasyk polskiego rapu album "Hiphobbitz" oraz wsp?pracowa? z czo?wk? polskiej sceny hip-hopowej(min.DJ 600Volt, Baku Baku Sk?ad, Mad Crew ko?skie).W trakcie koncertu b?dzie mo?na kupi? ostatni mixtape Jahbestin pt. "Dziki Mixtape" oraz nowy album Kamila. Bilety w cenie 10 z? mo?na naby? w sklepie muzycznym Debiut (skrzy?owanie ulicy Targowej i S?owackiego na przeciwko Big Stara w D?bicy) lub na portalu
e-pilzno.com (kontakt mailowy) oraz w dniu koncertu w cenie 15 z?.

Start imprezy godz. 20:00

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com