Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Koncert Charytatywny w Pil?nie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
środa, 13 lipca 2011 07:30
W dniu 15 lipca na tzw. Bajorkach (Ranczo Taurus Pilzno/Strzegocice) odb?dzie si? festyn charytatywny dla Patryka Micka. Ch?opiec cierpi na dzieci?ce pora?enie mzgowe spastyk? ko?czyn dolnych. Porusza si? z trudem. Jego marzeniem jest zagra? z kolegami z pilzne?skiej podstawwki w pi?k? oraz zosta? ministrantem. Wsplnie mo?emy mu spe?ni? te marzenia. Wystarczy, ?e przyjdziemy na festyn na Bajorkach i wspomo?emy zbirk? pieni?dzy na jego operacj?. Potrzebna jest kwota oko?o 10 tysi?cy z?otych. Na festynie ka?dy znajdzie co? dla siebie. Nie zabraknie rwnie? muzyki na ?ywo. Zagra mi?dzy innymi d?bicka Czwarta Brygada Rowerw Podwodnych (reggae), pilzne?ska Walkiria (soft rock) oraz rwnie? pilzne?ska grupa Mindfraction (indie rock). Poza tym przewidziano wyst?py dzieci i m?odzie?y ze szk? dzia?aj?cych w gminie Pilzno. Na zako?czenie imprezy odb?dzie si? zabawa taneczna. Przygrywa? b?dzie zesp? Aplauz. Imprez? patronatem medialnym obj?? Obserwator Lokalny oraz serwis www.podziemnyrocknroll.pl. Pieni?dze na sfinansowanie operacji Patryka mo?na wp?aca? tak?e na konto bankowe.
Dane do przelewu:
Bank Zachodni WBK
92 1090 1665 0000 0001 1545 5621
CenterMed Krakw Sp. z o.o.
ul. ?wi?tego ?azarza 14
31-530 Krakw
z dopiskiem dla Patryka Micek

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com