Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Informatyka Podkapracka - konkurs PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
poniedziałek, 18 lipca 2011 14:00
Na Podkarpaciu trwa rekrutacja do konkursu na najlepsze
prace dyplomowe z zakresu informatyki.


Do 30 pa?dziernika zdolni i ambitni absolwenci z Podkarpacia maj? szans? na zdobycie wymarzonej posady i atrakcyjnych nagrd. Wszystko to w ramach konkursu na najlepsze prace dyplomowe, ktrego organizatorem jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. W rywalizacji mog? wzi?? udzia? autorzy prac z zakresu technologii informatycznych. Sezon obron trwa. Setki podkarpackich absolwentw, obron? ma ju? za sob?, reszta stawia ostatnie kroki w swoich pracach. Wszyscy oni maj? szans? na start w konkursie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka na najlepsze prace dyplomowe z zakresu technologii informatycznych. Konkurs adresowany jest do absolwentw studiw licencjackich, in?ynierskich i magisterskich, ktrzy w tym roku obronili prac? z wynikiem pozytywnym. Jego ide? jest docenienie zdolnej m?odzie?y oraz stworzenie im atrakcyjnych warunkw rozwoju zawodowego.

Ruszy?a rekrutacja
Od kilku tygodni mo?na zg?asza? si? do konkursu. Jak powiedzia? Wojciech Materna - Prezes Informatyki Podkarpackiej - s? ju? pierwsi uczestnicy. Poniewa? tego typu inicjatywa jest czym? nowym na Podkarpaciu, zainteresowanie ni? jest spore. Termin przyjmowania zg?osze? up?ywa 30 pa?dziernika 2011 roku.

Do wygrania etat
Jest o co walczy?. Stawk? w konkursie jest etat w jednej z podkarpackich firm informatycznych oraz atrakcyjne nagrody pieni??ne, nawet do 3000 z?. Ponadto jak mwi Wojciech Materna: dodatkowym atutem konkursu jest mo?liwo?? nawi?zania kontaktw i zaprezentowania swoich umiej?tno?ci przed potencjalnymi pracodawcami.

Co zrobi? aby wzi?? udzia??
Aby przyst?pi? do konkursu wystarczy wype?ni? formularz zg?oszeniowy (dost?pny na stronie internetowej organizatora), a nast?pnie dostarczy? go razem z egzemplarzem pracy dyplomowej (w wersji drukowanej lub elektronicznej) oraz za?wiadczeniem z uczelni potwierdzaj?cym obron? pracy w 2011 roku. Zg?oszenia nale?y dostarczy? lub przes?a? na adres organizatora: Biuro Zarz?du Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, 35-326 Rzeszw, Aleja Rejtana 1/8.

Szczeg?owe informacje wraz z regulaminem konkursu dost?pne s? na stronach internetowych: www.informatykapodkarpacka.pl oraz www.klasterit.pl. Przypominamy, ?e termin nadsy?ania zg?osze? mija 30 pa?dziernika br.

Kontakt dla mediw
Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka
tel. 602 620 841, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com