Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Warsztaty Filmowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
poniedziałek, 23 stycznia 2012 23:43
wolfDom Kultury w Pil?nie w ramach ferii zaprasza m?odzie? i doros?ych na:
Warsztaty Filmowe Prowadzone przez absolwentw Wy?szej Szko?y Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w ?odzi oraz za?o?yciela grupy filmowej Wolf Wojciecha Tomczyka.
W dniach 1-2 luty 2012 W godz. Od 8.00 do 14.00

W programie:
- scenopisarstwo struktura scenariusza filmowego
- elementy warsztatu re?ysera
- elementy pracy operatora filmowego
- warsztaty aktora - projekcje filmowe
(w przerwie kawa, herbata)
Zapisy w Domu Kultury w Pil?nie do dnia 20.01.2012. Liczba miejsc ograniczona
Koszt warsztatw od uczestnika 30 z?
WARSZTATY ODWO?ANE

Komentarze

avatar Aneta_89
0
 
 
: /
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com