Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Special Force PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
piątek, 10 lutego 2012 18:59

Special Force Pilzno

Airsoft jest to terenowa gra taktyczna, ktra wymaga umiej?tno?ci szybkiego podejmowania decyzji, dzia?ania zespo?owego oraz celno?ci. Rozgrywki prowadzone s? w zr?nicowanym terenie, a Gracze odgrywaj? okre?lone scenariusze wojenne, wykonuj?c zadania, przy jednoczesnym wyeliminowaniu przeciwnika. Gracz trafiony kulka? jest eliminowany z dalszej rozgrywki (wyj?tek, gdy uczestniczy sanitariusz). Jest to realne odwzorowanie bitew, z jedyn? r?nic?: u?ywamy broni ASG - dok?adne repliki broni 1:1 strzelaj?cymi plastykowymi kulkami o ?r. 6mm. Dost?pne mechanizmy broni to 1) spr??ynowe, 2) gazowe, oraz 3) elektryczne AEG (Auto-Electric Gun). Wczuwaj?c si? w rol?, wykorzystuj?c akcesoria militarne i r?nego typu bronie Air Soft staje si? bez porwnania lepsz? zabaw? ni? Paintball. Jest coraz wi?cej konwentw, gdzie udzia? bierze kilka set osb.

Liczba cz?onkw: 13

Zawieszeni: 14

Grupa otwarta dla ka?dego kto uko?czy? osiemna?cie lat lub szesna?cie i uzyska pisemn? zgod? rodzicw. Treningi oraz strzelanki odbywaj? si? po telefonicznym ustaleniu ekipy zazwyczaj w Niedziel? o godzinie 10:00. Istnieje mo?liwo?? do??czenia do pierwszego sk?adu i je?d?enie na zloty na terenie Polski je?li spe?ni si? odpowiednie kryteria omawiane podczas spotka?.


Zdj?cia pogl?dowe:

w przygotowaniu

Osoba kontaktowa:

Damian Zasadzki

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 600 407 060

Strona: http://asg.e-pilzno.com

Forum: link

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com