Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Pil?nie?ski Klub Fantastyki i Gier Fabularnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
sobota, 11 lutego 2012 15:40

Pil?nie?ski Klub Fantastyki i Gier Fabularnych

Pil?nie?ski Klub Fantastyki i Gier Fabularnych zosta? za?o?ony przez grupk? osb, ktre chcia?y aby i Pilzno mia?o swj klub dyskusyjny zajmuj?cy si? szeroko rozumian? fantastyk?. W czasach kiedy komputer i wirtualny kontakt zacz??y dominowa? nasze ?ycie, istnienie klubw dyskusyjnych, ktre stanowi? wy?mienit? odskoczni? od komputera, nabiera nowego znaczenia i du?ej warto?ci. W ramach spotka? ka?dy mo?e wyrazi? ch?? zapoznania si? z dowolnym tematem w zakresie fantastyki. Odby?o si? ju? szeregi projekcji filmowych, po ktrych w ?wietnej atmosferze dochodzi?o do o?ywionych dyskusji na temat klasykw kinowych. Wiele prelekcji na tematy fantastyczne wzbogaci?o wiedz? niejednego s?uchacza o prawdziwe rodzynki wiedzy science-fiction czy fantasy. Spotkania Klubu stanowi? wy?mienit? okazj? do zapoznania si? z licznymi systemami gier fabularnych czy karcianych. Sami pocz?tkowo nie wierzyli?my, ?e w Pil?nie mo?e pojawi? si? grono osb chc?cych pogra? w gry fabularne bez udzia?u komputera. Warto podkresli? fakt, ?e tego typu rozrywka niezwykle rozwija wyobra?ni? i umiej?tno?? pracy w zespole. Obecnie grupa spotyka si? regularnie co tydzie? zajmuj?c si? g?wnie Warhammerem Fantasy Role Play, Magic the Gathering i grami planszowymi. Chcieliby?my, aby Klub Fantastyki z Pilzna mg? rwnie? bra? czynny udzia? w krajowych konwentach.

Liczba cz?onkw: 6

Spotkania Klubowe odbywaj? si? co tydzie?. Miejsce i godzin? ustalamy we w?asnym zakresie. W przypadku wi?kszej ilo?ci osb spotkania b?d? odbywa? si? w wiekszym lokalu na "neutralnym" gruncie. Da to nam mo?liwo?? robienia prelekcji na wi?ksz? skal?.


Zdj?cia pogl?dowe:

w przygotowaniu

Osoba kontaktowa:

Bartek Pieczonka

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 724 485 380

Strona: http://fantastyka.e-pilzno.com

Forum: link

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com