Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Co w Pil?nie si? dzieje? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
sobota, 11 lutego 2012 19:58

Usprawnili?my boczny panel w ktrym umieszcza? b?dziemy wszelkie grupy i akcje o charakterze otwartym b?d?ce dowodem na to, ?e mo?na co? zdzia?a? u nas. W miar? mo?liwo?ci b?dziemy wspiera? ka?d? tak? inicjatyw?. E-pilzno.com jako platforma wspieraj?ca b?dzie rwnie? tworzy? kolejne pomys?y i zach?ca? ludzi do wi?kszej aktwno?ci. Bardzo prosimy o podsy?anie nam na skrzynk? pocztow? informacji o istniej?cych innych grupach do ktrych ka?dy mo?e si? zapisa? i sp?dzi? ciekawie czas. Dzi?ki takiej formie ludzie b?d? mogli przegl?dn?? co miasto ma do zaoferowania i wybra? to co lubi?. Nie chcemy mie? nic do czynienia z osobami ktre siedz?, narzekaj? i tylko anonimowo krytykuj?. Zapraszamy wszystkich do wsp?pracy z portalem i pomocy. ??czmy si? i razem dzia?ajmy. Tu powinna by? ca?a ekipa wspieraj?ca si? a nie tylko jedna osoba. Zach?caj te? znajomych by tu wpadali to nasza wsplna sprawa przecie?. PozdrawiaMY! :)

Komentarze

avatar uri90
0
 
 
lubi? to! :)
avatar Mawgan
0
 
 
:)
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com