Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internaut體 w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownik體 b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wsp髄n? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pom骳!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
poniedzia艂ek, 09 kwietnia 2012 12:05
asg00

Tego jeszcze nie by?o!

Pil?nie?ska Grupa Airsoftowa "Special Forces" dzia?aj?ca na terenie naszej gminy od pi?ciu lat og?asza nab髍 w swoje szeregi. Tylko w tym sezonie b?d? mogli skorzysta? z okazji uczestniczenia w czym? na prawd? wyj?tkowym praktycznie wszyscy spe?niaj?cy podstawowe wymogi. Szczeg?owe informacje znajdziecie na forum dyskusyjnym lub kontaktuj?c si? pod numerem 503 166 863. Mo?ecie pyta? o wszystko w temacie ASG. Pomo?emy w zakresie kompletowania sprz?tu tak, aby ka?dy w tym sezonie m骻? szybko wystartowa? i ?wietnie si? bawi?!

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z kt髍ych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com