Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
MajMuza! - koncerty na "Sokole"! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
wtorek, 08 maja 2012 16:34

mm_avat20 maja na naszym "Sokole" odb?dzie si? impreza Liceum dla m?odych - "MajMuza"! B?dzie to muzycznie zaplanowane popo?udnie, gdzie ka?dy znajdzie na pewno co? dla siebie. Jako gwiazda wieczoru zagra dobrze ju? znany zesp? lokalnej publiczno?ci "Walkiria". Wcze?niej us?ysze? b?dzie mo?na m.in. "Rozbujane Betoniary", "Czwart? Brygad? Rowerw Podwodnych" oraz "Punk Brothers". Impreza rozpocznie si? o godzinie 16:00, a zako?czy oko?o godziny 22:00. Motywem przewodnim b?dzie oczywi?cie muzyka, ale nie zabraknie rwnie? innych atrakcji takich jak liczne konkursy, catering czy pokazy ta?ca ognia. Jako pierwsi na scenie zaprezentuj? swoje umiej?tno?ci uczniowie ze Szko?y Muzycznej yamacha z Pilzna, a tu? po nich kilka utworw wykona grupa "Deep Sound" z miejscowego liceum.

Wst?p na imprez? oczywi?cie darmowy!
Link do Facebooka
Plakat informacyjny

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com