Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Koncert charytatywny na rzecz Staszka Nogi z Lipin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
środa, 23 maja 2012 14:45
Staszek ma 44 lat kochaj?c? ?on? i trjk? dzieci .
Od niedawna walczy z zaawansowan? chorob? nowotworow?. Cena leku ktry pozwoli uratowa? mu ?ycie to ponad 300 tysi?cy z?otych
Je?li nie jest ci Oboj?tny Jego los przyjd? i wspom? ten szczytny cel. Ca?y dochd z koncertu oraz zyski z baru i licytacji przeznaczone b?d? na jego leczenie . Mo?na wi?c pomc w r?noraki sposb . Niewa?ne czy pijesz piwo , kupujesz bilet lub bierzesz udzia? w licytacji i tak pomagasz !!!!!!!
Bilety w cenie 8 z? do nabycia bezpo?rednio przed koncertem.
staszek1
Staszek ma 44 lat, kochaj?c? ?on? i trjk? dzieci .
Od niedawna walczy z zaawansowan? chorob? nowotworow?. Cena leku ktry pozwoli uratowa? mu ?ycie to ponad 300 tysi?cy z?otych.

Je?li nie jest Ci oboj?tny jego los przyjd? i wspom? ten szczytny cel. Ca?y dochd z koncertu oraz zyski z baru i licytacji przeznaczone b?d? na jego leczenie. Mo?na wi?c pomc w r?noraki sposb. Niewa?ne czy pijesz piwo, kupujesz bilet lub bierzesz udzia? w licytacji i tak pomagasz!Bilety w cenie 8 z? do nabycia bezpo?rednio przed koncertem.
Zagraj?:
Structure-of-Emptiness
thrash metal - D?bica
OSC
folk - Dydnia
Tug Boat
vegetarian progresive nu metal - Jas?o
Transcendence
alternatywny rock - S?dziszw Ma?opolski

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com