Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
?wi?to golonki 2012! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
poniedziałek, 28 maja 2012 12:37

golonka1Kolejna rewelacyjna impreza na Strzegocickim Taurusie! Zapraszamy wszystkich serdecznie! W informacjach szczeg?owych ca?y program imprezy, a po klikni?ciu na miniaturk? plakatu uzyskasz jego powi?kszenie. Gwiazd? wieczoru b?dzie tym razem zesp? "Brathanki".

Program ?wi?ta Golonki Podkarpackiej z Pilzna 2 czerwca 2012

12.00 Rozpocz?cie imprezy ?wi?to Golonki Podkarpackiej-

Prezes Firmy Taurus, Pani Burmistrz Pilzna

12.10 Program magii i iluzji dla dzieci w wykonaniu Zespo?u Apollino

13.30 Koncert Studenckiego Zesp?u Pie?ni i Ta?ca Uniwersytetu ?l?skiego Katowice

14.10 Konkursy dla dzieci

14.30 Zesp? muzyczny Jaworzanie z Jaworza Grnego

15.10 Przegl?d Talentw Wokalnych z Gminy Pilzno - Od Przedszkola do Seniora

16.00 Zesp? Pie?ni i Ta?ca Sokolanie z PILZNA

16.30 Konkurs Poznaj? tradycyjne produkty z mojego regionu-

17.00 Oficjalne otwarcie imprezy - Wyst?pienie Prezesa Firmy Taurus ,oraz Pani Burmistrz Pilzna

17.10 Koncert Studenckiego Zesp?u Pie?ni i Ta?ca Uniwersytetu ?l?skiego Katowice

18.00 Pogadanki kulinarne w kontek?cie golonki poprowadzi Karol Okrasa

18.20 Fina? Konkursw :

Golonka z mojej gminy

Poznaj? tradycyjne produkty z mojego regionu

wr?czania nagrd dokonaj?;

Pose? do Parlamentu Europejskiego Tomasz Por?ba

Pose? RP Jan Bury

Marsza?ek Wojewdztwa Podkarpackiego,

Dyrektor Departamentu Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Burmistrz Pilzna

Dyrektor KSOW,

Prezes Firmy Taurus

18.30 II Otwarte Mistrzostwa Polski w jedzeniu golonki na czas

wr?czenia nagrd dokonaj?:

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marsza?ek Wojewdztwa Podkarpackiego,

Prezes Firmy Taurus

19.00 Koncert zespo?u zuzycznego Walkiria z Pilzna

19.45 Koncert zespo?u muzycznego Brathanki

21.00 Zabawa Taneczna gra zesp? Mega

Dodatkowe atrakcje

-weso?e miasteczko

-ma?a i du?a gastronomia

-wystawy producentw produktw tradycyjnych i regionalnych

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com