Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Wakacje w Muzeum Lalek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
środa, 04 lipca 2012 14:55

muzeum lalek Muzeum lalek w Pil?nie dostarcza moc atrakcji w okresie wakacyjnym. Bez w?tpienia mo?na powiedzie?, ?e Muzeum jest najwi?ksz? atrakcj? turystyczn? w naszym mie?cie. Pytanie tylko ile osb z samego Pilzna odwiedzi?o to miejsce?

ZWIEDZANIE

- Na babcinym strychu
- spektakl o porach roku
- Zabawki babci mamy i moje
- wystawa starych zabawek od III w.n.e.
- wystawa lalek z ca?ego ?wiata nie zabawek
- sceny z legend polskich
- sala z antycznymi teatrami i lalkami teatralnymi z ca?ego ?wiata
- antyczne lalki japo?skie - Jak to z lalka by?o
- cykl powstawania lalek

DLA WSZYSTKICH ZWIEDZAJACYCH WARSZTATY TEATRALNE BEZP?ATNIE !

Dodatkowo, codziennie dla ka?dego proponujemy pozosta?e warsztaty /nawet dla 1 osoby ? / o r?nej tematyce:

* NAJNOWSZE :
- nauka pisania kart pocztowych g?sim pirem !
- malowanie kamieni :lalki, zwierz?tka ,gry planszowe !
JAPO?SKA
- malowanie symboli japo?skich na medalionie z porcelany
- malowanie figurki - lalki japo?skiej
- lalka porcelanowa w stroju japo?skim
- talizman zapewniaj?cy pogod? TERU TERU Bozu
- Anesama zak?adka /orgiami /
TEATRALNA
- kukie?ki bajkowe
- kukie?ki w strojach ludowych
INNE
- bi?uteria z ceramiki
- kwiaty z bibu?y
- zaj?cia w pracowni ceramicznej

CZYNNE CODZIENNIE 10.00-18.00
GRODZKA 24 ; 39-220 PILZNO
www.muzeumlalek.pl
Tel: 14 672 13 21

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com