Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
PDF Drukuj Email
wtorek, 23 marca 2010 11:10

turniej020 marca 2010r. w Przedszkolu Publicznym w Pil?nie odby? si? II Wojewdzki Turniej Szachowy M?ode Talenty 2010, w ktrym udzia? bra?y dzieci w wieku przedszkolnym. Celem turnieju by?a popularyzacja sportu szachowego w?rd przedszkolakw oraz wy?onienie kadry na Mistrzostwa Polski. Patronat nad turniejem obj??a firma OMEGA Pilzno Godawski&Godawski, by?a ona rwnie? g?wnym sponsorem rozgrywek. Puchary dla zwyci?zcw ufundowa? Gminny Klub Szachowy HETMAN.

Zapisy zaczyna?y si? ju? od 8:30 i mimo ?e by?a to sobota, ma?e ?piochy z naszego wojewdztwa zebra?y si? by stoczy? ze sob? za?arty bj. Podekscytowane turniejem maluchy czeka?y przed budynkiem przedszkola jeszcze przed otwarciem. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami przyjecha?y t?umnie, chocia? by? to przecie? dla nich dzie? wolny. Zapisy zako?czy?y si? o 9:30.

Po sporz?dzeniu listy uczestnikw pani dyrektor Publicznego Przedszkola w Pil?nie, mgr Halina Pi?tek serdecznie powita?a zebranych rodzicw wraz z ich pociechami, zach?ci?a m?odych zawodnikw do gry i ?yczy?a powodzenia. S?dzi? turnieju by? opiekun dzia?aj?cego przy przedszkolu Klubu Szachowego Skoczek pan Aleksander K?usek. Szachi?ci walczyli przez 7 rund wykazuj?c spryt oraz swoje umiej?tno?ci taktycznego i logicznego my?lenia. Dzieci zaskakiwa?y swoimi pomys?ami oraz sposobem prowadzenia rozgrywek. Nie obesz?o si? bez ?alu, p?aczu i rozterek z powodu przegranej, ale doro?li mogli pozazdro?ci? dzieciom zdrowej rywalizacji, pogody ducha i dobrej, wsplnej zabawy. W przerwach mi?dzy rundami dzieci bawi?y si? razem. Doro?li za? przez ca?y czas wspierali i dopingowali swoich podopiecznych.

Po rozegraniu siedmiu rund przyszed? czas na og?oszenie wynikw. Pani Dyrektor serdecznie podzi?kowa?a dzeciom za wspania?? gr?, rodzicom za ich dopingowanie, a przedstawicielce firmy OMEGA Pilzno Godawski&Godawski za przybycie. Zawodnikw r?ni?a niewielka liczba punktw. Przy takim samym wyniku zdobytych punktw brano pod uwag? stopie? trudno?ci rozgrywki. Zdobywc? pucharu i zwyci?zc? w kategorii ch?opcw by? Dawid Stopa z przedszkola z Jas?a. Zwyci??czyni? w kategorii dziewcz?t by?a Magdalena P?oszczyca z przedszkola w Pil?nie, ktra uko?czy?a turniej z takim samym wynikiem jak Dawid. Wed?ug mnie najlepszym graczem turnieju by?a Oliwia Mirowska najm?odsza uczestniczka turnieju d?ugo utrzymywa?a przeciwnikw przy stole broni?c si? i atakuj?c, dzi?ki czemu dwukrotnie wygra?a poprzez time-up przeciwnika.

Turniej by? niesamowity. Mimo swojego m?odego wieku dzieci utrzymywa?y wysoki poziom rozgrywek. Nast?pnymi turniejami naszych m?odych talentw b?d?: turniej w Kielcach (28.03.2010) oraz Mistrzostwa Polski rozgrywany te? w okolicach Kielc (25-26.04.2010).

?yczymy powodzenia w osi?ganiu dalszych sukcesw!

MC

Zawodnik

Ro PZSz

Pkt

CEr-Buc.

Buch.

Progr.

1

Stopa Dawid (Jas?o)

1400

6

19,5

28.0

23.0

2

P?oszczyca Magdalena (Pilzno)

1250

6

18.0

24,5

26.0

3

Mirowski Norbert (Pilzno)

1200

5

20.0

28,5

19.0

4

Kmiecik Martyna (Pilzno)

1250

4

22,5

31.0

18.0

5

Proszowski Kacper (Pilzno)

1200

4

19.0

27,5

19.0

6

Pi?at Szymon (Mielec)

1200

4

18.0

26,5

17.0

7

Mirowska Oliwia (Pilzno)

1000

4

15.0

20,5

13.0

8

Wra?e? Jakub (Chorzelw)

1000

3

21.0

29,5

16.0

9

K?usek Filip (Pilzno)

1000

3

17,5

24.0

11 0

10

Augustyn Tomasz (Pilzno)

1000

3

17,5

24.0

10 0

11

Walczak Bartosz (Szewnie)

1000

3

16 .0

20,5

10 0

12

Podraza Maksymilian (Pilzno)

1000

3

14,5

19.0

10 0

13

Kula Piotr (Pilzno)

1000

1

14,5

23.0

4 0

Komentarze

avatar rafiii
0
 
 
Brawo dla organizatorw,i uczestnikw,wi?cej takich imprez dla dzieci i m?odziezy.
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com