Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Polska pogr??ona w smutku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
sobota, 10 kwietnia 2010 16:17
zalobaPisz?c ten tekst wielokrotnie wycofywa?em i wpisywany na nowo temat informacji. Nie wiedzia?em nawet jak go nazwa?. Ka?de s?owa wydawa?y mi si? niew?a?ciwe...

Pustki na ulicach, opuszczone do po?owy flagi przed Urz?dem Miasta, trzy znicze zapalone przed pomnikiem AK, g?os nabo?e?stw mieszaj?cy si? z cisz? panuj?c? na rynku. Tak dzisiaj wygl?da Pilzno, po wstrz?saj?cych informacjach o katastrofie TU 154 i ?mierci 96 osb. Ludzi ktrzy stanowili przewodnicz?c? i koordynuj?c? niemal ka?d? dziedzin? w kraju elit? rz?dz?c?.

Ca?y dzie? w wi?kszo?ci domw telewizory nadaj? informacje, wspomnienia, podaj?c wi?cej szczeg?w katastrofy. Rozmawiaj?c ze znajomymi przez telefon mamy w my?lach dzisiejsz? tragedi?, panuje jakie? wyciszenie, refleksja, a mi przez ca?y dzie? towarzyszy uczucie ?ci?ni?tego gard?a. Im wi?cej czasu up?ywa od pierwszego kontaktu z t? wiadomo?ci? tym bardziej u?wiadamiam sobie skal? straty dla Polski. Tragedi?, ktra nie zdarzy?a si? w historii w ?adnym innym kraju. Kolejna rozmowa przez telefon tym razem z Krakowa, kolejne informacje, Krakw wys?any polskimi flagamiopatrzonymi ?alobn?, czarn? wst??k?.

Znowu na chwil? podzia?y i osobisty stosunek do danych osb gdzie? odchodzi na dalszy plan, niedostrzegalny, a pojawia si? obraz ludzi ktrych znali?my w taki czy inny sposb i pojawia si? smutek...

Komentarze

avatar EWA
0
 
 
Jestem pora?ona skal? tej tragedii. Nie potrafi? ogarn?? tego co si? sta?o, nie mwi?c ju? o jakimkolwiek zrozumieniu. Oprcz wielkiej straty jakiej do?wiadczamy, mnie osobi?cie przera?a symbolika miejsca i czasu, ca?ego kontekstu w jakim dosz?o do katastrofy. Cz?sto si? zastanawiam czy ?yciem rz?dzi przypadek czy przeznaczenie. W tym momencie trudno mi si? op?dzi? od my?li, ?e to nie kwestia przypadku, ?e w rocznice kwietnia 1940 katy?ska ziemia znowu poch?on??a polsk? krew. Czy?by?my potrzebowali a? takiego wstrz?su, ?eby doceni? siebie nawzajem i nasz kraj, ktry jest przecie? taki jakim my go tworzymy? Ogromny ?al w sercu i tysi?c my?li w g?owie.
avatar Pizno ma g?os
0
 
 
Kiedy us?ysza?am po raz pierwszy t? informacj? w radiu rzeszw, my?la?am, ?e to ?art, informacja niesprawdzona, plotka. Czeka?am, kiedy to odwo?aj?, powiedz?, ?e ci ludzie nie zgin?li, ?e to NIEPRAWDA. Widz?c w telewizji szcz?tki samolotu, zrozumia?am, ?e nie ma szans, by ktokolwiek wyszed? ca?o z tej katastrofy. Do dzi? nie mog? uwierzy? w to, co si? sta?o. PiS, Lech Kaczy?ski to nie byli ludzie, ktrych popiera?am politycznie, dzi? jednak to nie ma znaczenia. Taka tragedia nie powinna si? zdarzy?. I to w?a?nie tego dnia, w tym miejscu...
avatar Marta
0
 
 
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
avatar [*][*][*]
0
 
 
Ciezko co kolewiek napisac [*][*][*]
1940 r Katyn Pamietamy [*][*][*]
10.04.2010 tez Bedziemy Pamietac [*][*][*]
avatar Kamil
0
 
 
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
avatar DJ
0
 
 
Nie dociera to jako? do mnie jeszcze.
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com