Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Nowy miesi?cznik pil?nie?ski ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
sobota, 05 czerwca 2010 08:15

gozdawa

Uwaga, uwaga! Od dzisiaj w pil?nie?skich kioskach mo?na naby? nowy miesi?cznik ziemi pil?nie?skiej "Gozdawa". Niebanalny pomys? na stworzenie nowego, ?wie?ego dostawcy informacji kulturalnych i edukacyjnych z naszego ukochanego miasteczka! Nie zdradzaj?c szczeg?w, zapraszam do nabycia pierwszego ciep?ego numeru oraz wyra?enia swojej opinii na forum. Znale?? w nim mo?na oko?o trzydziestu artyku?w dotycz?cych naszego regionu.
(kliknij na plakat)

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com