Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
RZEPA PDF Drukuj Email
środa, 09 czerwca 2010 19:04

rzepaRzeszowski Przegl?d Autorski - Rze.P.A. - Wschodz?ce Gwiazdy

Organizatorzy zapraszaj? artystw z w?asnym programem autorskim do udzia?u w przegl?dzie obejmuj?cym swoim zasi?giem woj. Podkarpackie.

Rze.P.A. ma na celu wy?onienie wybitnych artystw w zakresie sceny muzycznej i kabaretowej.

Nagrod? g?wn? jest mo?liwo?? nagrania materia?u na p?yt? oraz promocja autorskiej twrczo?ci

w studiu Polskiego Radia Rzeszw.

Autorskie materia?y kwalifikowane s? w kategorii:

utwr muzyczny (plus wokalista/wokalistka), beat box, muzyka instrumentalna, kabaret.

W ramach eliminacji przegl?dowych:

10-07-2010

18-07-2010

24-07-2010

01-08-2010

wy?onieni zostan? laureaci, ktrzy b?d? uczestniczy? w finale przegl?du

07-08-2010

gdzie zostanie og?oszony zwyci?zca.

Miejscem koncertowym eliminacji i fina?u Rze.P.A. jest scena muzyczna

na sztucznej wyspie zalewu w Radawie k/Jaros?awia

Laureaci przegl?dw koncertowych, wyst?pi? tak?e w promocyjnej Wielkiej Gali Przegl?du Rze.P.A.

podczas fina?u Podkarpackiej Biesiady z Radiem Rzeszw, ktra odb?dzie si? 29.08.2010r.

Zg?oszenia przyjmowane s? do 30.06.2010r.

Organizatorzy: P.P.U.H. TANIA Sp. z o.o. - I M P R E S A R I A T oraz Polskie Radio Rzeszw

Wi?cej informacji na stronie Rzeszowskiego Przegl?du Autorskiego http://rzepa.info

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com