Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez madziek   
piątek, 27 sierpnia 2010 00:16

gpDnia 1 wrze?nia w Pil?nie odb?dzie si? Wojewdzka Inauguracja Roku szkolnego 2010/2011 po??czona z d?ugo oczekiwanym otwarciem nowego budynku Gimnazjum przy ulicy Niepodleg?o?ci 1A.

Na tak wa?n? uroczysto?? przygotowywano si? ju? ca?y rok. W uroczysto?ci we?mie udzia? wielu znakomitych go?ci, przedstawiciele w?adz Pilzna, dyrektorzy szk?, nauczyciele, rodzice oraz przede wszystkim m?odzie? gimnazjum. Dla wszystkich b?dzie to podnios?y moment. Uroczysto?? otwarcia szko?y poprzedzona b?dzie Msz? ?wi?t? w Ko?ciele Parafialnym w Pil?nie.

Wi?cej informacji:

Zdj?cia sal:

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com