Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Mi?o?nicy tuningu spotkaj? si? w Ja?le PDF Drukuj Email
piątek, 03 września 2010 17:52

zlot_samochodowyW niedziel?, 12 wrze?nia na terenie boisk Zespo?u Szk? nr 3 i Zespo?u Szk? Budowlanych w Ja?le odb?dzie si? I Jasielski Zlot Samochodw Tuningowanych pod patronatem JKST. W Ja?le pojawi? si? nie tylko podkarpackie kluby samochodowe pojawi? si? wszyscy Ci, ktrych pasj? jest motoryzacja i tuning.

- Zapraszamy wszystkich tych, ktrzy maj? ochot? porozmawia? o motoryzacji, obejrze? samochody tuningowane jak i si? nimi pochwali?. Jeste?my otwarci na ka?dego zarwno w naszym klubie jak i podczas zlotu. mwi? zgodnie Dawid Potrawski, Bartosz Gajda i Micha? Gaborski g?wni organizatorzy zlotu i jednocze?nie cz?onkowie Jasielskiego Klubu Samochodw Tuningowanych.


Rzeczywi?cie, podczas I Jasielskiego Zlotu Samochodw Tuningowanych wielu b?dzie mog?o znale?? co? dla siebie. Oprcz najrozmaitszych marek samochodw po tuningu, ktrych tego dnia nie zabraknie; mo?liwo?ci zajrzenia do ich wn?trza pocz?wszy od wczucia si? w rol? kierowcy siedz?c w jego fotelu, poprzez pos?uchania wy?mienitego brzmienia Car Audio a? po robi?ce niema?e wra?enie silniki. Czas sp?dzony w taki sposb umili go?ciom DJ M LUKAS, a dla spragnionych "czego? wi?cej" organizatorzy przewiduj? tak?e pokaz ta?ca zespo?u dzia?aj?cego w Jasielskim Domu Kultury R-Revolution.

kliknij aby powi?kszy?

Organizatorzy maj? nadziej?, ?e pogoda dopisze, co spowoduje godn? podziwu frekwencj? i pozwoli im zrealizowa? plany.

- Chcemy si? spotka? ze znajomymi, przede wszystkim, chcemy pokaza? miastu, ?e istniejemy, ?e dzia?amy w sposb pozytywny, z czym chcemy by? kojarzeni. Nie spotykamy si? po to, ?eby si? "po?ciga?" spotykamy si? ?eby pozna? nowych ludzi, porozmawia? o motoryzacji i przy okazji czego? nowego nauczy?. Mamy swoj? pasj?, to w ni? inwestujemy - to dlatego ten zlot.

I Jasielski Zlot Samochodw Tuningowanych rozpocznie si? o godzinie 13.00, jednak w?a?ciciele samochodw zg?oszonych na zlot drog? e-mailow? b?d? ustawia? swoje pojazdy ju? od godziny 10.00.

Dla wszystkich spoza terenu miasta Jas?a Organizatorzy przygotowali mapki u?atwiaj?ce dojazd na teren boisk ZS nr 3 i ZS Budowlanych.

Dojazd od strony Rzeszowa (kliknij aby powi?kszy?)

Dojazd od strony Pilzna (kliknij aby powi?kszy?)

Dojazd od strony Gorlic (kliknij aby powi?kszy?)

Dojazd od strony Nowego ?migrodu (kliknij aby powi?kszy?)

Patronat medialny nad imprez? obj?? portal Jaslonet.pl, ktry jednocze?nie jest partnerem JKST.

Sylwia Binkowicz
Jaslonet.pl

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com