Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Battlefield Heroes Drukuj
Wpisany przez Psycho   
poniedziałek, 07 września 2009 12:11

Electronic Art chyba wszystkich zaskoczy nowo zrodzonym cz?onkiem rodziny Battlefield.

Tym razem ?mia?o mo?na nazwa? go "dzieckiem" bo jest niewinny, kolorowy, uroczy i daje du?o rado?ci.

To nie tylko zupe?nie inny pomys? graficzny, ktry w mojej ocenie wypad? w 100% fantastycznie, ale rwnie? ?wietna gra w systemie free-to-play!

Niech nikogo nie zmyl? kr?glutkie kolorowe kszta?ty wojennych maszyn oraz zabawne d?wi?ki u?ywanych przedmiotw, poni?sze screeny i zabawiackie "hello" jako pozdrowienie w grze. BH to rasowy hardcorowy FPP i mimo tego, ?e widzimy bochatera od ty?u nie traci ?adnych elementw skillowych gier fpp, a mo?e nawet jeden zyskuje. Teraz mo?emy - kto oczywi?cie ma czas o tym my?le? - rwnie? zagl?da? za "winkle" obracaj?c lekko postaci?. Taki ruch kamer daje wi?cej mo?liwo?ci i dostarcza mocnych wra?e? kiedy widzimy osob? za skrzyni?, ktra nie spodziewa si? naszego ataku.

No ale zacznijmy od pocz?tku.

O co wogle chodzi? Dlaczego gra jest darmowa?

Cho? ryzykowne ze strony EA to chyba chwytliwe. Producent przedstawil Serwisowi IGN niez?e cyferki na temat samej gry, z ktrych wynika?o, ?e ju? w pocz?tkowej fazie gry uczestniczy?o p?tora miliona graczy, ktora ?rednio wyda?a podobno 20$ na sprz?t w grze. Sami policzcie jaka to suma.

A system jest kolorowy i zach?caj?cy, ale te? sprawiedliwy.

Kogo poza tymi co maj? kas? i licz?, ?e b?d? mieli przewag? w grach wp?acaj?c nie denerwuj? opcje wp?at do gier r?nego typu, dzi?ki ktrym rozwj naszej gospodarki gwa?townie przyspiesza, czy dostajemy miecz ?cinaj?cy 3 g?owy jednocze?nie? Nie zawiedziecie si? na BH i niech nikogo nie odstraszy system mo?liwo?ci wp?at zanim nie doczytacie informacji na jej temat. BH oferuje szereg ?wietnych modyfikacji w?asnego bochatera za tak zwane BattleFunds. Teraz mo?emy mie? gro?nego niemieckiego szpiega, albo komiczn? posta? ktra b?dzie roz?miesza? innych graczy. Mo?liwo?ci modyfikacji jest sporo i jak wida? ludzie ch?tnie co? zmieniaj?, cho? to nie ma wp?ywu na szanse w grze. Drobne zyski producent uzyskuje tak?e przez reklamy wy?wietlane w dwch ma?o widocznych miejscach poza rozgrywk?. Owszem, mo?na wykupi? przy?pieszone expowanie, ale co z tego? ??cz?c si? z serverem system wyszukuje odpowiedniej rozgrywki dla naszego poziomu rozwoju bochatera - wyj?tek stanowie do??czanie si? do przyjaci?. Tak wi?c ?le nie jest, a liczy si? i tak sprawy palec spustowy.

Do wyboru mamy dwie strony frakcji (Royal Army oraz National Army) w ktrej to przyjdzie sp?dzi? reszt? ?ycia naszemu bochaterowi. Bez obaw posataci mo?emy stworzy? cztery, a znaczenie ma to nie tyle odno?nie strony komfliktu co ch?ci pogrania r?nymi profesjami zdobywaj?c kolejne poziomy i zdobywaj?c unlocki. Tu wybr mamy standardowy z BF. Mimo nowych mo?liwo?ci medycznych w postaci wykupienia r?nego typu banda?y za punkty z misji pojawia sie rwnie? i medyk. Jest te? ch?opak od ci??kiego sprz?tu, jak i szpieg.

Soldier - cz?owiek od czarnej roboty. Nie do??, ?e nie zatrzymuj? si? by Ci? podwie?? to jeszcze chc? by? ich leczy?? H?? No tak pewnie i jest, ale zabawa mo?e by? przednia. Do dyspozycji mamy podobne wyposa?enie jak Gunner jednak bardziej precyzyjne co ma swoje plusy i minusy. W razie k?opotw zawsze mo?na zasypa? wroga gar?ci? granatw, podpali? wszystko do oko?a, a w po??czeniu z plastrami i apteczk? podstawow? mo?emy sta? si? nie zast?pionym healerem. Soldierzy posiadaj? wyrwnan? liczb? HP i cholernie im z tym dobrze.

Gunner -nie zast?piona si?a natarcia w ka?dej wojnie. Dysponuje szeregiem broni typu machingun czy shotgun. W swoim wyposa?eniu ma tak?e tarcz? zwi?kszaj?c? jego odporno?? na kilka sekund, czy wyrzutni? rakiet. Dalszego wyposa?enia nie zdradzam - sami rozwi?cie posta? i sprawd?cie. Posiada wielk? si?? ognia zaporowego jak i wi?ksz? liczb? HP, ale przez to jest woln? jednostk? (cho? p?niej mo?e si? nauczy? szybkiego poruszania si? jak koledzy z innych profesji).

Commando - to jednostka rodem z World of Warcraft ktra pojawi?a si? tam pod nazw? Rogue. Typowy cichy zabjca potrafi?cy by? ca?kowicie niewidoczny dla wroga u?ywaj?c poszkw typu invis. G?wna strategia eliminacji wroga, to zakra?? si? za jego plecy i poder?n?? mu gard?o. Delikwent nie ucieknie daleko, gdy? ostrza mo?emy rwnie? zatruwa?. Tu zasada jest podobna do WoW'a - je?li nie zar?niesz kogo? od razu to mo?e by? Twj ostatni taki pomys? w tym wcieleniu. W walkach dystansowych jako jedyny u?ywa sniperek. Traci mniejsz? ilo?ci? HP. To chyba jedna z najbardziej skillowych jednostek.

Game Play

Gra si? przyjemnie, bez firewarkw, ale potrafi wci?gn??.

Dobrym rozwi?zaniem jest wprowadzenie systemu podejmowania misji za ktre wykonujemy podczas rozgrywek i za ktre otrzymujemy Valor Pointsy do wykorzystania w sklepiku. Misje polegaj? na eliminacji okreslonej liczby przeciwnikw, czy te? zadania okre?lonej liczby dmg przy pomocy czo?gu. Im posta? bardziej si? rozwija tym misje trudniejsze. Ten element sprawia, ?e gra si? mniej nudzi i nie polega na samym strzelaniu. Ci co nie wkr?caj? sie w odznaczenia i honory pewnie szybko si? znudz?.

Minusem jest na pewno ma?a liczba map, oraz PunkBuster ktry miewa z?e dni i jest nadzwyczaj przewra?liwiony na punkcie graczy z lekko wy?szym pingiem.

Uboga liczba map nadrabia ?wietnie dopracowanym terenem i rozmieszczeniem przeszkd. Mapy daj? du?o mo?liwo?ci podchodzenia wroga w zabudowaniach.

Mimo walk o pozycje, zdobywanie punktr kontrolnych, elimiancj? wroga na r?ne sposoby, brakuje BH wi?kszego zrzycia graczy ze sob? i dzia?a? teamowych. Wiekszy teren oraz rozbudowany system rozkazw w BF2142 pokaza?, ?e prawid?owe dzia?ania zespo?owe to klucz do sukcesu. W BH mamy teren jednak bardzo ma?y, teamowe dzia?ania niemal zerowe, a czas rozgrywki jest niezwykle krtki. Dlatego lepiej pogra? z kim? znajomym i siedzie? na jakims voice channel. Mozna chyba jednak spokojnie poczeka? na dalsze efekty i poprawki. Gra w ko?cu jest ?wie?a i na pewno jeszcze si? rozwinie. Pki co dostarcza troch? zabawy i zabija czas, a o to pewnie g?wnie chodzi?o EA.

Du?? frajd? robi mo?liwo?? modyfikowanai w?asnego wygl?du. Graficy zrobili kawa? dobrej roboty daj?c nam mnstwo dobrze przemy?lanych ubranek i dodatkw.

Je?li lubisz strzelanki, gry FPP, bajkow? grafik? ala wormsy/warcraft to sprawd? i Battlefield Heroes. Wystarczy wej?? na oficjaln? stron?https://www.battlefieldheroes.com i klikn?? dobrze widoczny przycisk PLAY NOW. Reszta jest ju? dobrze opisana.

B?dziemy przygl?da? si? dobrze przygodom naszych dzielnych bochaterw i EA w oczekiwaniu na dodatki i rozwiniecia do tego zupe?nie odjechanego projektu.

Komentarze

avatar Zem
0
 
 
Gra jest super , ale szybko si? nudzi , mo?e dlatego ?e wci?? jest za ma?o map
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com