Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internaut體 w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownik體 b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wsp髄n? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pom骳!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Charlie   
wtorek, 29 wrze艣nia 2009 14:17

Klasztor w Pil?nie zosta? ufundowany przez kr髄a W?adys?awa Jagie??? 2 marca 1403 r. dla zakonu
ojc體 Augustian體. Pod ich opiek? pozostawa? on przez nast?pne cztery stulecia, a? do
po?aru w roku 1811, gdy po jego odbudowie obj?li go ojcowie Karmelici. Pierwotnie ko?ci? klasztorny
posiada? rys gotycki, za? obecnie wn?trze ma wygl?d barokowy, natomiast zewn?trzna cz???
neoroma?ski.Klasztor Karmelit體 - Pilzno - model 3d

 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z kt髍ych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com